Đông Trùng Hạ Thảo Tươi Nông Lâm NaNoLa (120g)

DTHTTNANOLA150

500,000 đ

Đông Trùng Hạ Thảo Tươi Nông Lâm NANOLA (giống Cordyceps Militaris - Nhật Bản) Sản phẩm Ươm tạo tại Vườn Ươm Tạo DN Công Nghệ – Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM. Chất lượng đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y Tế cấp.