Đông Trùng Hạ Thảo Nông Lâm NaNoLa (Lọ 10g khô)

DTHTLKnanola10

850,000 đ

Đông Trùng Hạ Thảo Nông Lâm NANOLA (chủng giống Cordyceps Militaris). Sản phẩm được ươm tạo tại Trung Tâm Ươm Tạo Doanh Nghiệp Công Nghệ – Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM. Sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y Tế cấp giấy CN.